1. Truy nhập trang thanh toán


2. Hóa đơn phát sinh của bạn được hiển thị trong phần danh sách hóa đơn


3. Thực hiện thanh toán cho hóa đơn
3.1. Nếu bạn đang lựa chọn Phương thức thanh toán là Chuyển khoản


Hệ thống cung cấp thông tin để bạn có thể thực hiện chuyển khoản


3.2 Nếu bạn đang lựa chọn phương thức thanh toán Thẻ tín dụng


3.2.1 Thẻ tín dụng của bạn đã được kích hoạt - trạng thái ON


Thanh toán của bạn sẽ được thực hiện ngay lập tức

   


3.2.2 Nếu thẻ tín dụng của bạn đang ở trạng thái tắt (OFF). Bạn hãy chuyển sang trạng thái ON


3.2.3 Hoặc bạn muốn thay đổi thông tin thẻ thanh toán


Link: Chỉnh sửa thông tin Thuê bao dịch vụ