Subiz tag là tính năng cho phép người dùng gắn tag cho cả Cuộc chat và Tin nhắn offline khách hàng gửi.

Ví dụ như: Hỗ trợ, Bán hàng, Góp ý...


Mục đích của tính năng này để hỗ trợ viên dễ dàng quản lý và phân loại các tương tác với khách hàng.


Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về cách tạo và sử dụng tính năng thẻ cuộc chat.


Cách tạo tags


 1. Trong Dashboard, click vào mục Untitled-2.png Cài đặt, sau đó chọn Agent Tools. Mục Tags


 1. Gõ tên tag, sau đó click vào Thêm tag để hoàn tất

 2. Sau khi thêm hoàn tất, tag mới sẽ hiển thị ở list bên dưới.


 Lưu ý:

 • Chỉ agent thuộc loại Quản trị mới được quyền tạo tags

 • Tag có thể bao gồm kí tự và số. Chấp nhận cả kí tự trống (dấu cách)Gắn tags cho cuộc chat và tin nhắn offline


Hỗ trợ viên có thể thực hiện gắn tag cho cuộc chat đang xảy ra hoặc cho những tương tác trong quá khứ đã được lưu lại trong phần Lịch sử chat


 1. Tag cuộc chat đang diễn ra


 • Click vào mục Gắn tag ngay phía dưới phần gõ tin nhắn.

 • Chọn tag trong danh sách có sẵn

 • Chỉ agent đang chat hoặc admin mới có quyền gắn tag


  1. Tag lịch sử chat


 • Với những cuộc chat đã thực hiện trước đây hoặc tin nhắn offline, bạn cũng có thể thực hiện gắn tag.

 • Chỉ agent có quyền xem lịch sử chat đó mới được gắn tag.

3. Xóa tag khỏi cuộc chat


 Để bỏ tag khỏi cuộc chat, click vào dấu (x) ở trên tag. Screenshot from 2015-09-18 14:36:00.png
Lưu ý:

 • 1 cuộc chat có thể được gắn nhiều tags

 • Bạn có thể gõ lệnh: !tag để gắn tag nhanh (hoặc dùng trên phần mềm chat IM Clients)


Lọc xem lịch sử chat theo tag


Bạn có thể dễ dàng phân loại và theo dõi các cuộc chat theo tag. Để làm được điều này, bạn thực hiện các bước sau:


 1. Vào tab Lịch sử chat

 2. Tìm tới mục Tag trong phần Lọc thông tin.