Tính năng hiển thị thông báo trên mành hình (Desktop Notification) là chức năng đưa ra những cửa sổ thông báo nhỏ hiển thị trên màn hình làm việc của bạn nhằm mục đích báo hiệu cho người dùng biết khi có một sự kiện mới diễn ra trong trang quản lý Dashboard. 


     Để tùy chỉnh chức năng thông báo trên màn hình, bạn có thể tham khảo theo quy trình ở dưới đây: 
-   Đăng nhập vào Dashboard >>  góc trên bên phải của dashboard. Click vào mũi tên bên cạnh trạng thái sẽ xuất hiện một bảng chọn như hình bên dưới:

   - Chọn Thông báo
    Bạn sẽ thấy một bảng cài đặt hiện ra với 4 lựa chọn tương ứng với 4 loại thông báo đã được đề cập ở phía trên

 

  

 - Sau khi tick để chọn loại thông báo màn hình, bạn tùy chỉnh thời gian lưu thông báo 

   Thời gian lưu thông báo này rất quan trọng, bạn có thể quyết định thông báo hiển thị trên màn hình trong bao lâu. Tuy nhiên tùy chỉnh này mới chỉ hỗ trợ trên trình duyệt Chrome. 
    


  - Click vào Lưu thay đổi để hoàn tất 

 

    Lưu ý:  Trước khi cấu hình lại thông báo desktop, bạn cần phải kích hoạt tính năng này trên trình duyệt.

    Sau khi đăng nhập vào dashboard bạn sẽ thấy một thông báo màu vàng yêu cầu kích hoạt tính năng Thông báo của trình duyệt