Agents - các tài khoản hỗ trợ viên - trên Subiz được chia ra làm 2 nhóm và được phân quyền mặc định như sau:


 

Admin
Normal
Chat
Tất cả các quyền

Tất cả các quyền

Lịch sử

Tất cả các quyền

Tất cả các quyền

Thống kê

Tất cả các quyền

Tất cả các quyền

Agent/Bộ phận
Tất cả các quyền
Không
Cài đặt

Tất cả các quyền

Không"Tất cả các quyền" được hiểu bao gồm: Xem; sửa; xóa. 


Đối với chức năng Chat, Lịch sử và Thống kê nó có nghĩa Agent không chỉ có thể chat với khách truy cập mà còn xem nội dung chat của các agent khác với visitor. Xem lịch sử chat và báo cáo của họ. 


Phân quyền lại:


Nếu bạn là admin, bạn hoàn toàn có thể sửa lại quyền của các nhóm bằng việc Login Dashboard >> Cài đặt >> Cài đặt chung và di chuyển đến đề mục Phân Quyền.Nhóm quyền admin là cao nhất, bạn không thể sửa được. Bạn chỉ được sửa quyền của nhóm Normal.


Ví dụ, bạn không muốn agent (nhóm normal) được xem các cuộc chat đang diễn ra của agent khác: Bỏ chọn "Xem tất cả các cuộc Chat". Khi dó, nội dung cuộc chat của agent khác đang diễn ra sẽ được ẩn đi.Tương tự với Lịch sử và Thống kê. Nếu bạn bỏ lựa chọn này, Agent sẽ chỉ xem được Lịch sử và Thống kê của các nhân họ.


Chức năng này kết hợp với việc chi Bộ phận sẽ đem lại cho bạn một công cụ hỗ trợ khách hàng theo nhu cầu của bạn. 


Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn có thêm ý tưởng về chức năng này bằng cách gửi phản hồi tại http://support.subiz.com/support/tickets/new