Sổ tay hướng dẫn cho Agent - Cập nhật ngày 09/06/2014.


Đây là cuốn sổ tay đầy đủ những hướng dẫn cơ bản dành cho Agent ( người Support ) để có thể dễ dàng làm việc trên Subiz.com

Subiz - Sổ tay hướng dẫn cho agent | Download