Pidgin là một phần mềm miễn phí, nó tương tự như Yahoo Messenger. Nó cho phép bạn có thể add nhiều tài khoản vào một phần mềm và cùng Online như: Subiz, Facebook, Yahoo Messenger ... 


Bạn sẽ dễ dàng cài đặt Pidgin lên máy tính trong vài phút.DOWNLOAD PIDGIN 


Bước 1: Tiến hành cài đặt:


Khi bạn đã tải bản cài về, bạn bắt đầu cài Pidgin

- Chọn ngôn ngữ:
- Khởi động Pidgin > Click Account > Manage Accounts

- Add Account


- Bước 2: Khởi động Pidgin


Sau khi đã cài xong bạn bắt đầu Chạy Pidgin để chat với khách hàng. Bạn có thể Bật ( enable ) hoặc Tắt ( Disable ) một tài khoản trong Pidgin như hình dưới:Nếu bạn muốn add thêm tài khoản hoặc xóa/sửa bạn có thể vào Accounts >> Manage accounts.

Hãy chú ý đến Trạng thái ( status ) của nó:

+/ Available/Chatty: Nghĩa là bạn đang sẵn sàng tiếp nhận cuộc Chat từ khách hàng.

+/ Away: Nghĩ là bạn đang không sẵn sàng, bạn chú ý răng những khách đang chat với bạn mà bạn Away sẽ không ảnh hưởng gì. Họ vẫn thấy bạn online và chat tiếp bình thường.


Các khách truy cập sẽ được nhìn thầy như thế nào?

pidgin-2.jpg


Bây giờ bạn có thể bắt đầu chat với khách hàng.Gõ tiếng việt khi chat ?