Bạn là nhân viên hỗ trợ trực tuyến, bạn đang thắc mắc khi có một Yêu cầu chat mới hệ thống sẽ báo thế nào? Bạn đừng lo lắng, Subiz được thiết kế tối ưu để dễ dàng báo cho bạn biết khi có khách hàng cần hỗ trợ:


1. Subiz báo khi có yêu cầu Chat mới


- Bạn đang làm việc trên Dashboard:

+/ Báo bằng Desktop Notification: Khi có một khách hàng yêu cầu Chat, hệ thống sẽ báo cho bạn ngay trên màn hình máy tính.


Thông báo khi có cuộc chat mới


Để bật được thông báo này bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

a. Dùng trình duyệt Firefox, Chrome, hoặc Safari ( máy chạy MAC )

b. Kích hoạt cơ chế Desktop Notification ngay sau khi bạn đăng nhập thành côngClick vào thông báo của Subiz để kích hoạt cơ chế Thông báo.


- Bạn làm việc trên máy tính qua các IM Client ( Pidgin, Trilian...):

Các phần mềm này là Instant messaging, nó hoạt động tương tự Yahoo Messenger, Skype .... Khi có yêu cầu chat mới, phần mềm sẽ báo cho bạn ngay trên màn hình máy tính.


- Trên Smartphone:

Khi bạn sử dụng Smartphone để làm việc, hệ thống sẽ báo cho bạn bằng Âm báo, rung ... như một cuộc gọi. Bạn hoàn toàn có thể cài đặt lại nó trong setting của App.


2. Subiz báo khi có tin nhắn mới từ khách hàng


Khi bạn có một tin nhắn mới ( message ) , Subiz sẽ báo cho bạn bằng Âm báo và Số đếm message mới ngay trên tên của Tab trình duyệt
Bạn đang có 9 message mới.


Hãy chia sẻ thói quen làm việc của bạn với chúng tôi, để Subiz ngày càng tốt hơn.