Subiz là phần mềm Hỗ trợ trực tuyến, giúp dễ dàng nói chuyện với khách hàng ngay tại website của bạn một cách dễ dàng.


Khi sử dụng Subiz, cả bạn và khách hàng của bạn không phải cài đặt bất cứ phần mềm nào vì Subiz được thiết kế trên nền web. Bạn có thể làm việc mọi nơi mọi lúc trên mọi thiết bị ( Máy tính, Smartphone, máy tính bảng ) có kết nối internet.


Subiz sẽ vận hành, lưu trữ và liên tục phát triển những chức năng mới cho bạn. Bạn sẽ có một công cụ đơn giản những mạnh mẽ để tương tác với khách hàng.Subiz hoạt động thế nào?


Subiz bao gồm  2 phần:
- Cửa sổ Chat cho khách truy cập, nó được cài đặt lên website của bạn. (Cách đưa cửa sổ chat vào website.)


- Đăng nhập để Chat với khách truy cập của bạn. Subiz có 3 hình thức để bạn Chat với khách hàng:
+/ Ngay tại https://Dashboard.subiz.com : Cách này được Subiz khuyến nghị và có đủ chức năng nhất.
+/ Trên máy tính ( Windows, Mac, Linux...) và qua các phần mềm chat như Pidgin, Trillian ... ( Xem các phần mềm chat )

  Khi bạn đã đăng nhập, sẽ nhìn thấy khách truy cập của bạn. Có 2 cách để bắt đầu Chat:
  • Chủ động mời khách chat: Bằng việc click vào một khách truy cập, và gửi tin nhắn cho họ.
  • Đợi họ chủ động yêu cầu hỗ trợ, khi đó hệ thống sẽ báo cho bạn.
  
  Các trạng thái làm việc trên Subiz: Subiz có hai trạng thái để bạn làm việc:
  • Available: Đây là trạng thái bạn đang sẵn sàng để hỗ trợ khách hàng.
  • Away: Đây là trạng thái bạn đang bận, khách hàng sẽ không thấy bạn online. Các yêu cầu Chat mới cũng sẽ không gửi về cho bạn khi bạn ở trạng thái này. Nhưng hãy chú ý, những ai đang có cuộc Chat với bạn sẽ vẫn thấy bạn Online đến khi cuộc Chat kết thúc.
  
   Khi nhóm support của bạn có 2 người, Subiz sẽ phân phối Chat như thế nào?
           Khi nhóm bạn có 2 người cùng đang Online mà có một yêu cầu Chat tới ( request chat ). Yêu cầu chat này sẽ được gửi đến cả 2 người hỗ trợ đang online ( Agent ), Agent nào trả lời nhanh sẽ được tiếp nhận cuộc Chat.


  Khi các tư vấn viên của bạn đều bận, cửa sổ chat sẽ ở trạng thái OFFLINE - Form tiếp nhận tin nhắn của khách và chuyển về email của bạn.       Bài liện quan:

- Làm thế nào để sử dụng Subiz?