Start a new topic

Một số chú ý dành cho Thư viện câu trả lời

 Thư viện câu trả lời là một trong những tính năng nổi bật mà Subiz vừa mới ra mắt. Trong quá trình sử dụng công cụ này các bạn chú ý một số vấn đề nhỏ như sau:


  1. Mọi agent (Admin, Thông thường) đều có thể tạo riêng cho mình 1 thư viên câu trả lời riêng
  2. Bạn có thể chia sẻ thư viện câu trả lời cho các agent khác nếu bạn là ADMIN. 


                    

Mời bạn đọc thêm về Thư viện câu trả lời
Login to post a comment