Start a new topic

Làm sao để thêm trường nhập số điện thoại

Dưới đây là các bước thêm trường nhập số điện thoại (Phone) vào cửa sổ chat để visitor chọn trước khi chat với agent:


Dashboard >> Cài đặt >> Cửa sổ chat >> Form khảo sát >> Tick vào ô Bật form khảo sát >> Tick ô bắt buộc nhập số điện thoại >> Lưu thay đổi


For English Dashboard:


Dashboard >> Settings >> Chat widget >> Chat survey >> Enable survey >> Allow phone number >> Save changes
thanks

 Hi Thắng,


Subiz đã kiểm tra và thấy form offline của bạn đã hiển thị trường nhập phone rồi nhé.

Cám ơn bạn !

Mình mới thêm thử không biết có thành công không? Admin check lại giúp mình nhé! Site mình là IronFX Việt Nam

Login to post a comment