Start a new topic

Sự khác nhau giữa số lượng visitor online của Subiz và công cụ thống kê webiste

- Lý do của sự khác nhau: Do có sự khác nhau về cơ chế thống kê visitor OFFLINE giữa công cụ thống kê của website (Cụ thể ở đây là Google thống kê - Google Analytic) và công cụ thống kê của Subiz.


+) Google thống kê visitor OFFLINE là những visitor không thực 1 action nào trên website của bạn trong vòng 5 phút

+) Subiz thống kê visitor OFFLINE khi visitor đã tắt hẳn (close) website của bạn trên trình duyệt.


Chính vì sự khác nhau này nên số lượng visitor mà Google thống kê luôn thấp hơn so với Subiz.

Con số của Subiz là chính xác nhất về số lượng visitor đang mở website của bạn tại thời điểm bạn đang xem.


Lưu ý:

- Gói trial + trả phí của Subiz luôn thống kê đầy đủ số visitor online

- Gói Free thì cùng một thời điểm chỉ hiển thị tối đa 5 visitor online


Chi tiết về công cụ thống kê của Google bạn có thể đọc thêm ở link dưới:


https://support.google.com/analytics/answer/1638635?hl=en
Login to post a comment