Start a new topic

Làm thế nào để chỉnh lại độ cao và chiều rộng của cửa sổ chat?

Tôi muốn sửa lại độ cao và chiều rộng của cửa sổ chat, vui lòng hỗ trợ tôi.

1 Comment

Chào bạn,


Trước hết bạn cần phải vào "Cài đặt" để sửa lại CSS cho cửa sổ chat.

Bạn sẽ nhận được một đoạn mã CSS gốc của Subiz như sau:

 

a {color: #006297;}
input.text, textarea, select{ color:#666!important;}
.button_chat_online{width:180px;}
.button_chat_offline_text, .button_chat_online_text{ color:#FFF;}
.widget_body{ width:290px;}
.widget_body_inner div p{ color:#000; font-size:12px;}
.visitor_content_chat { background: #c1dbff; color: #1D2936; font-size: 12px; line-height: 14px; padding: 6px 8px;}
.visitor_content_chat:after{ border-color: rgba(0, 0, 0, 0) rgba(0, 0, 0, 0) rgba(0, 0, 0, 0) #c1dbff;}
.supporter_content_chat { background-color: #FFFFFF; color: #1D2936; line-height: 14px; padding: 6px 8px;}
.supporter_content_chat:after { border-color: rgba(0, 0, 0, 0) #FFFFFF rgba(0, 0, 0, 0) rgba(0, 0, 0, 0);}
.subiz_conversionin{ height:230px!important;}
.endchat_form_button .btnvote{background-color: #555;}
.supporter_chat .name{ color: #555555;font-size: 12px;}
.visitor_chat .name a{ color:#006297!important; font-size:12px;}

 

Ta bắt đầu tuy chỉnh chiều cao và chiều rộng:

- Chiều rộng: Bạn tìm dòng .widget_body{ width:290px;}  và sửa lại thông số. Mặc định Subiz đang để 290px;

- Chiều cao: Bạn tìm dòng .subiz_conversionin{ height:230px!important;}  - Đây chính là phần thân giữa hiển thị các tin nhắn chat ( Cửa sổ chat Subiz có 3 phần: Đầu, thân giữa và chân. Bạn chỉ sửa được phần thân giữa. ) -  Chỉnh lại thông số 230px cho phù hợp.


Chúc bạn thành công.

Login to post a comment